இந்த கதையில் காதல் தொடுதல் தடவல் மட்டுமே இருக்கும்! – Part 2

அந்த நாள் அப்படியே கடந்தது.. நான் அவளை விண்டோ சீட்டில் அமர சொன்னேன்… நான் சண்டைப் போட்டு அவளுக்கு பின் சீட்டில் அமர்ந்தேன்.. அவளிடம் தண்ணீர் கேட்டேன்.. … Continue reading இந்த கதையில் காதல் தொடுதல் தடவல் மட்டுமே இருக்கும்! – Part 2