ரேம்ப ஆசை தான், விட்ட என்னை அம்மாவக்கிடங்க போல

Posted on

இது என் மாற்றொரு படைப்பு. இது உண்மை கதை என் நண்பனின் அக்கா வீட்டில் நடந்தது. வாங்க கதைக்கு போவோம். கதையின் நாயகி நித்யா. கதையின் நாயகன் தேவா. இந்த கதையில் இரண்டு நாயகிகள் ஓன்று நித்யா. அடுத்தது ரம்யா. நித்யாவின் கணவர் தங்கைதான் ரம்யா. இப்போது நித்யா கநை சொன்னல் எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம்.

நித்யா நான் கொஞ்சம் குள்ளம் என் கணவரும் குள்ளம் நான் தம்பரத்தில் இரண்டு கீலோ மீட்டர் தள்ளி ஏரிகறையில் வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கோம். எனக்கு ஓரு மகள் 5 வயது ஆகுது. அவள் prekg படிக்கர. அடுத்த குழந்தைக்கு என் கணவர் அடி போட்டலும் நான் தான் இன்னும் இரண்டு வருடம் போகடும் என்று தள்ளிள்ளோன். என் கணவர் சென்டிரிங் கண்டரோடர். அவர் கருப்ப இருப்பார்.

நான் கலராக இருப்போன். நான் நடிகை சுவாலஷ்மி போல இருப்போன் கொஞ்சம் குண்டு, முலைகள் நல்ல தோங்காய் கண்ககுள இருக்கும், என் குண்டி நான் நடக்கும் போது அது ஏரி இறஙகி அசத்தும் இதனை பார்ப்பர்கள் என் காது பட பேசியுள்ளனர். இவள் குண்டியில சுன்னியை வைத்து குத்துனும்ட என்று. இப்படியே என் வாழ்க்கை பேகி கொண்டுயிருந்தது.

ஒரு நாள் என் கணவர் அவரின் தொழில் யில் உடன் பணிபுரியும் தேவா என்று சென்டிரிங்க். நபரை எங்கள்”வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தர் என் கணவர் அவரை என்னிடம் அறிமூகம் படுத்தினர் அவர் இரண்டு நாள் இங்கு தாங்குவாதகவும், அவருக்கு தேவையான உதவி செய்யுமாறு கூறினர். எங்கள் லீடு பழைய காலத்தின் ஒடு வீடு அதில் ஒரே ரும் கிழக்கு பகுதி வாசகால் பாதி சமையல் அறை. பின் புறம் பாத்ரும் பழைய தென்னை மரத்தில் முடிய ரும். “குளிக்க மட்டும் மலம் போக எங்கள் வீட்டின் அருகில் உள்ள அனைவரும் ஏரியின் பகுதியில் தான் போவோம்.

அதிகாலை யில் மலம் கழிப்பாம். அவர் என் வீட்டி தாங்க நான் அனுமதித்தோன் அவர் என் எடுத்துள்ள சென்டிரிங் வேலைக்கு மதுரையிருந்து வந்துள்ளர் இந்த தேவா இவர் என் கணவரின் பத்து வருட நண்பர். இன்னும் திருமணம் நடக்குள. நான் அவரை (தேவா) குளிக்க சொல்லியிட்டு இரவு உணவு சமைக்கசென்றுவிட்டோன் அவர் பின் புறம் உள்ள தென் மரத்தல் ஆன குளியறையில் குளிக்க.