அம்மா மற்றும் நான் 2 part

Posted on

Part 2
வணக்கம் friends நான் தான் vufmannu இது இரண்டாவது story முதல் story படித்து வாங்க அப்போ தான் இந்த story புரியும் … வாங்க கதை போலாம்

அம்மா மற்றும் நான் 1 part→

Night நானும் அம்மாவும் நல்ல தூங்கிட்டோம் morning அம்மா வேற hospital போலாம் சொன்ன New year ku அம்மா hospital la celebrate பண்ணுவாங்க அது தான் morning அம்மா போலாம் சொன்ன .

சரி நான் கொஞ்சம் fast ha wake up ஆனா 5am இருக்கும் bathroom போய் ready ஆகலாம் இறுதன் fresh ஆகளம் பதான் but toilet வந்தது நானும் dres எல்லாம் remove பண்ணிட்டு mobile use பண்ணேகுனு toilet போன 10 minitus அப்படி உள்ள இருத்த அம்மாவும் bathroom உள்ள குளிச்சி இருத்த நான் toilet room door open panne பதான் அம்மாவும் dress இல்லாம இருத்த நானும் அம்மா சொன்ன அம்மா நான் உள்ள தான் வரன் நினைச்சி bathroom door ha தைல்லுன door lock ஆச்சு அப்ரம் நான் உள்ள தான் இருக்கான் அம்மா சொன்ன அம்மா என்ன நீ என்ன பண்ணுற da nu திட்டுன அம்மா நான் உள்ள வாந்து 10 minitus ஆச்சு அம்மா சொன்ன சரி வட வந்து நீ போ நான் குளிக்கணும் அம்மா சொன்ன அது இல்ல அம்மா நான் dress யதுவும் போடல அம்மா சொன்ன அம்மா shock saguna இரு மண்ணு நான் dress yadhu tharan wait பண்ணு டா சொன்ன சரி அம்மா சொன்ன அம்மாவும் போய் bathoom door open பண்ண open ஆகளா நேரிய try பண்ண bathroom door open aagala .

|தினமும் கதையை படி கையை அடி தமிழ்செக்ஸ்ஸ்டோரீஸ்.இன்போ|

அம்மா வந்து சொன் மண்ணு bathroom door lock ஆச்சு டா open ஆல da nu என்ன ஆச்சி அம்மா கேட்ட தெரியல சொன்ன அம்மா . நான் உங்க dress குடு அம்மா கேட்ட அம்மாவும் யாரும் இல்லை தான் நான் dress door மேல வைதன் da dress yadhu எல்லாம் velaiyairuku da மண்ணு சொன்ன நானும் இப்போ எப்படி அம்மா வெளிய போறது கேட்ட அம்மாவும் தெரியல மண்ணு சொன்ன அம்மா நீ வட yapadeyavadhu door open பண்ணு சொன்.

சாரி அம்மா சொன்ன but எண்ணாகும் கொஞ்சம் பயம் இருததாது நானும் சுமா அம்மா நான் உள்ள இருக்கான் அம்மா சொன்ன அம்மா எண் டா கேட்ட அது இல்ல அம்மா நான் dress போடல அம்மா சொன்ன அம்மாவும் கொஞ்சம் தயைங்குன அப்ரம் வட மண்ணு அம்மா தான் இருக்கான் சொன் சரி அம்மா வரண்ணனு வந்தான் வந்து அம்மா பாத அம்மாவும் dress எதுவும் போடல சுமா பால்கோவா மரி இருத்த பாத nayanthra dress இல்லாம இருத்த இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது
( எல்லாம் correct ha structure sema shap kela வேர சேவிங் பண்ணி இருத்த ரண்டு boobs சுமா white colour la kambu Rose colour la இருத்தது அம்மா பததும் mood வந்தது அப்படி அம்மா போட்டு ஓகலம் இருத்த 20 வாசு பையனுக்கு அம்மா என்று சொன்ன யாரும் நம்ப மடங்காக அப்படி இருத்த.. சரி கதை போலாம்) அம்மா என்ன டா பகுற மண்ணு சொன்ன நானும் யாதுவும் இல்லை அம்மா சொன்ன அம்மாவும் ஆவ body ya கை வைச்சு மறைகுல normala ha எண்ண கிட்ட pasuna எண்ணாகும் கொஞ்சம் தாயகம் கொஞ்சம் வேகம் அம்மா போய் door open பண்ணு டா சொன்ன நானும் போய் door open பண்ண but அது open aagala அம்மா door open ஆகள சொன்ன அம்மா நீ try பண்ணு டா மண்ணு சொன்ன சரி அம்மா சொன்ன அம்மாவும் நான் குள்குரன் டா மண்ணு நீ அதுக்கு உள்ள door open பண்ண சொன்ன நானும் try பண்ண door open aagala.

நானும் அம்மா door open aagala அம்மா சொன்ன அம்மா silent ha iruthan அம்மா நான் door ஒடைகுரன் சொன்ன அம்மா வெனட மண்ணு சொன்ன நானும் என் அம்மாவும் இப்படி சொல்லுற கேட்டேன் அம்மாவும் இல்ல da அது wood door da ரொம்ப rate சொன்ன நானும் paravaella அம்மா vera வங்கிகலம் சொன்ன நீ loose ha மண்ணு wood price 15k வரும் சொன்ன நானும் இப்பொ என்னை தான் பண்ணுறது அம்மா கோவமா கேட்ட அம்மா நீ தான் டா மண்ணு night door ha odaichaa சொன்ன நானும் அம்மா நீ தான் எண்ண குஞ்சி லா ஆடி விட்ட அது தான் நான் வலி லா என்ன பண்ணுறது தெரியமா door ha உதைசன் ippade ஆகும் எண்ணாகு தெரியல அம்மா சொன்ன அம்மாவும் சரி டா மண்ணு vedu பதுகளம் சொன்ன அம்மா என்ன கிட்ட mobile iruku அம்மா யருன call பண்ணி வரா soiluta அம்மா கிட்டசொன்னேன் அம்மா நீ என்ன losse ha மண்ணு ஒரு ஆடி vita தலைல ரெண்டு பேருக்கும் dress இல்லாம இருக்கோம் அது வெளிய இருக்குற door lock la இருக்கு so யாரும் வரா வெனா டா மண்ணு சொன்ன அப்போ இங்கே தான் இருக்கணுமா அம்மா bayama இருக்கு அம்மா சொன்ன அம்மாவும் நீ ஒரு ஆம்பள ya da மண்ணு bathroom உள்ள இருக்கிறது எண் டா பயம் திட்டுநா சாரி டா சொல்லி shower off பண்ண சும்மா எல்லாம் sema hot ha இருத்த அம்மா எண்ண அம்மா இப்பொ பண்ணுறது கேட்ட அம்மாவும் மேல irukura windows la irukura கம்பி yaduthu door side la vitu lock pina thailu da அம்மா சொன்ன நானும் சரி அம்மா yapade ஆந்த கம்பி yadukuradhu கேட்ட அம்மா இரு டா நா உன்ன மேல துகுரன் சொன்ன சரி அம்மா சொன்ன அம்மாவும் என்ன hug பண்ணி மேல துகுன நானும்

ரொம்ப நேரம் try பண்ண windo la இருக்குற கம்பி yaduka முடியல அம்மா கம்பி வரல அம்மா ரொம்ப டை்டாக இறுகு அம்மா சொன்ன அம்மாவும் என்ன துகி இருத்த மறுபடியும் கம்பி வரல அம்மா சொன்ன அம்மாவும் என்ன மெதுவாக kela yarakuna அம்மா மறுபடியும் கம்பி yadukata கேட்ட அம்மா வென டா மண்ணு சொன்ன அப்ரம் அம்மா body Full ha வெருவை வந்தது அம்மா என்ன பண்ணுறது தெரியல நானும் silent ha அம்மா பக்கம் இருத்த சரி மண்ணு வா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து door open பண்ணலாம் சொன்ன சரி அம்மா சொன்ன அம்மா இரு டா மண்ணு கொஞ்சம் குளிச்சி வரன் சொன்ன நானும் silent ha பக்கம் இருத்த அம்மா shower open விட்ட நானும் அம்மா குட குளிசன் நல்ல 5 minits ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குளிசோம் எண்ணாகும் சுன்ணி நல்ல பெருசா ஆச்சி என்ன பண்ணுறது தெரியல அப்படி அம்மாவ touch பண்ண அம்மா எதுவும் சொல்லல எண் சுன்ணி அம்மா body la touch பண்ண இருக்கு நானும் appade கொஞ்சம் அம்மா body la சுன்னி வச்சி ஓரசுன அம்மா மண்ணு என்ன பண்ணுற டா சொன்ன நானும் அம்மா நா யதிவும் பண்ணல அம்மா சொன்ன அம்மா அப்ரம் shower off panneta எண் சுன்ணி அம்மா pussy ku nara இருத்தது என்னாகும் கொஞ்சம் பயம் ஆச்சு அம்மா எண்ண solalaporanu அம்மா எதுவும் சொல்லல என்ன da மண்ணு இது ஒரு aadi விட சுன்னி la நா அம்மா சொல்லி kela குமிந்தன் அம்மா sorry da மண்ணு நா சுமா தான் தாட்டுன சொன் நானும் அம்மா loose ha ne இங்க தான் ஆடிபய அம்மா கோவமா கேட்ட அம்மாவும் sorry da மண்ணு சொல்லி சுன்னி லா கை வச்சி கொஞ்சம் தடவி விட்ட
நானும் அப்படியே சுங்கமா கண்ணமுடி urin விட்டேன் அம்மாவும் urin full ha போற வரைக்கும்

தினமும் கதையை படி கையை அடி தமிழ்செக்ஸ்ஸ்டோரீஸ்.இன்போ

கை லா சுன்ணி ya புடிச்சி இருத்த அப்ரம் அம்மா sir என்ன pannuringa கேட்ட அது இல்ல அம்மா கொஞ்சம் வலி அது தான் urin வராது தெரியல அம்மா சொன்ன சரி மண்ணு சொல்லி ஒரு ஆடி vita தலைல இன்னும் சின்ன பையன் மரி பண்ணுற டா மண்ணு அம்மா சொன்ன அம்மா அப்ரம் வட மண்ணு door open பண்ணலாம் சொன்ன சரி அம்மா வா door கிட்டா போய் நின்ன அம்மா நீ door கைப்பிடி புடிச்சி eludamannu சொன்ன நானும் eluthan door lock open aagala அம்மா நீ மறுபடியும் eluda மண்ணு நா உனக்கு பின்னாடி இருந்து elukuran சொன்ன நானும் eluthan அம்மா என்ன elutha அப்பாவும் door lock open aagala சரி அம்மா அப்ரம் வட மண்ணு நான் elukuran நீ அம்மா பின்னாடி இருந்து அம்மாவ eluda சொன்ன நானும் அம்மா பின்னாடி இருந்து அம்மாவ eluthan இது தான் நல்ல time nu அம்மா பின்னாடி இருந்து ஒரு step back la இருத்த அம்மா door ha eluthan na அம்மா இடுபுல ரெண்டு கை வச்சி நல்ல elutha correct ha எண்ண சுன்னி அம்மா kudhi la touch பண்ணி இருந்தது நானும் அம்மாவ நல்ல force ha eluthan அம்மாவும் slip ஆகி back la வந்துட …………
அப்ரம் ஆடுத பக்கம் பாக்கலாம்

எதுனா தப்பா இருத்த எல்லாருக்கும்
சாரி
It’s not reel story it’s my real story
By
Mannu

மெயில் Vufmannu22@gmail…. இந்த மெயில் லா கமன்ட் பண்ணுனிங்க

2872922cookie-checkஅம்மா மற்றும் நான் 2 part

Leave a Reply

Your email address will not be published.