என் மனைவி காதலன்

Posted on

ஹாய் நண்ப்களே என். உண்மையான. கதை. என் மனைவி. பெயர் வெனிலா. வயது 22. பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது கதை கு போவம். எனது. மனைவி கும் என்னகு ம் அப்போ அப்போ சண்டை. வரு நான். நரிய கோவா படு வென் Sex விஸ்யதில். கொஞ்சம். கம்மி தா ன் ஏண்ணக்கு. age 33 10 minutes எனது. சுன்ணி லா இருந்து. கஞ்சி வந்து ரம். எண் மனைவி ஃபுல் சுகம் அகா மட்டல்.

எண்ணகு கள்ளயணம். ஆகி 2வருடம் போனது. எண் மனைவி முன்னாள் காதலன் கு அப்போ அப்போ. போன். பேசுவாள் எனக்கு தெரியும். இல் பேசுவாள். அப்படி கொஞ்சம் நாள் போனது. Sex மோவி பற்பன் அப்போது. காகால்ட் வீடியோ பார்த்தான். 3பர் உண்டன். Sex வீடியோ காட்சிகள் பார்த்தான்.

ஏணாகு 3பேர். உடன். Sex வச்சிகா ஆசை பட்டேன். என் மனைவி விடம். எப்படி கெப்பது யிசியன். ஓர்நாள். நான் Sex பண்ணு போது 3same விசயத்தை சொன்னான் கோவம் பட்டல். எதுக்கு. இ இப்பா டி. பேசுறீங்க. கேட்டல்நான் ஊனாகு முசுகாம் தர வில்லை. அத நல்லதா. கடென் சொன்னான் அதக்கு அவா சம்மாதிக்கா.

வில்லை 2மாதங்கள் போச்சி மறுபடியும் 3same விசத்தை கட்டேன் சாரி யார் வரா அலு கேட்டல் நனா அவா கிட்டா சொன்ன ஊநா. கு புடிச்ச அள் சொல்லு. சொன்ன இங்கு யார் தரியம் எனக்கு நு சொன்னால் எண் ப்ரெண்ட் 1அல் சொன்ன இன் அவங்க. வேண்டாம். சொன்னால்.

என் மாமா 1அல் சொன்ன வேண்டாம் சொன்னால் நீ யா யர்ன சொல்லு என்று கிண்டலாக சிரித்தபடியே சொன்னா நான் சொன்ன கொச்சி க்கா மட்டிங்களா சொன்ன இல் கோவா படமாடன் சொன்ன எனா கு புடிச்ச அலு சொல்லடா கேட்டல் சொல்லு அதன் நானு கேக் ரா.

சொன்ன என் முன்னாள் காதலன் வரா சொல்லலாமா கேட்டல் சரி யார் கேட்டன். 2யேர் லவ் பண்ணமம் சொன்ன ல் சரி அவன் ஃபோட்டோ கமிகா சொன்ன FB லா காமிச்சா. இவர் தான் சொன்னால் அலு நல்லா கண்ணா கறினு இருந்து இன் களைய தான் இருந்தனன் வரா சொல்லலாமா கேட்டல்.

சாரி ok வரா சொல்லு சொன்னான் இப்போ வேண்ட 2 டேஸ் கழிச்சி என் மனைவி birthday கு வரா சொல்லி பண்ணலாமா கேட்டல் சரி என்று சொன்ன என் மனைவி ரோம்பா சந்தேஷ் பட்டாள்.

2டேஸ் அவன் முன்னாள் காதலன் குடா ஃபோன் பேசினேன். நான் நல்லா ப்ரெண்ட் அனான் என் மனைவி நல்லா கலர் அவா மொலை சைஸ் 36 அவா ஜெட்டி size 95 அவா முன்னாள் காதலன் ராஜேஷ் 28 எப்போது மைன் கதை கு போவம் nit 7pm வந்த இன் அன்று birthday கேக் oder and பிரியாணி விருந்து ஆன்லைன் Oder பண்ணி.

என் மனைவி கு ஓர் புடைவை வாங்கி நு வந்தன் கேரளா புடாவை என் மனைவி இடம் குடுதன் 3பேரு பிரியாணி சாப்பிட்டு 10. 30 மணி நேரம் கோக் வாங்கி டூ வந்தது. 12 am என் மனைவி நல்லா கேரளா புடவை வாயில் லிப்ஸ்டிக் ரெடி ஆனால் பெட்ரூம் இலா பெட் ரூமுக்கு நடுவள 12 am கேக் வெட்டி கேக் என்கு. உட்டா வந்தால் முதல் உன் காதலன் குடு.

சொன்ன எல்லா கை களுவிகுனு பெட் ரூமுக்கு போய் ஆர மிகலமா கட்டா என் மனைவி என்ன வந்து காட்டி புடிச்ச ரொம்ப நாலு கழ்சி சந்தேசம் மா இருக்கா சொன்ன நாணு பரவலா சொல்லி டூ என் மனைவி யா அவா காதலன் மடி மேல வக்கரா வச்சா. ஸ்ட் பண்ணுங்க சொன்ன.

கொஞ்சம் நேரம். ஏனைய பார்த்தாங்க நானா போய். என் மனைவி இடம் வாய் இலா முத்தம் குடுத்து மேல் கை கவலா படத உன் காதலன் குடு எப்படி ஆசை படுறைய அப்ப்படி யா பண்ணு என் மாமா நினைக்காத சொல்லி அவள் மேல் அவன் கை ரெண்டு பேரும் தலை புடிச்சி கிஸ் அடிக்க ஆரம்பித்தன் நான் அமயதி நினு. வேடிக்கை பார்த்த. என் மனைவி அவா காதலன் தலை முடியை கோதி கிஸ் நாக்கு அல்.

ஈச்சை ஒளுக ஒழுக சப்பினாள். என் மனைவி பக்கம் போது. நல்ல என்ஜாய் பன்றல் பார்த்தேன் காதலன் புடவை யடு. மொலை கசா கீ பிலின்சா. . மாமா நு. என்னை குப்பிடல். பக்களதள. போன. மாமா I love you happy இருக்கா. மாமா. வாயில் வைத்து சப்பினாள் நான் சொன்ன உண்கு.

இந்த டைம் அவன் தா. புறுசொன். என்னை வெனாலம். பண்ணு என்று சொன்ன இல் 3par பண்ணலாம். என் மனைவி அவா காதலன் சொன்ன இல் என் மனைவி நல்லா மொலை ரெண்டும் நல்லா கசகன காதலன் புடவை கழட்டி போட்ட என் மனைவி காதலன் சர்ட்டு Pentu களடன அவா காதலன் ஜெட்டி கல டீ சுன்ணி விறைத்து நின்றது. என் size விடா. அவன் சுன்ணி 8 அங்கலம் என்ன து 6அங்களம் தா இருக்கும்.

என் மனைவி மாமா என் என் அலுகு சூப்பர் இருக்கு இலா மாமா கேட்டல் நனு. சூப்பர் இருக்கு என்று சொன்ன. சப்பா சொன்ன நான் அவா பின்னாடி போய் பவடா நடா அவது ஜோட்கட் ஊக்கு களதநா. எசா ஒலுக சப்பணல் ப்ரா ஜெட்டி காதலன் என் மனைவி மேளா யரி கிஸ் அடிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் எண் ட்ரெஸ்.

அவைதென் காதலன் என் மனைவி மொலை ரெண்டும் நல்லா ஓர் கைல கசக்கி ஓர் மொலை. வைலயம். சப்பினு என் சுன்ணி மணைவி. வாயில் வைத்து ஊம்ப ஆரம்பித்தாள் நான் என் சுன்ணி விறைத்து நின்றது வலிய எடுத்து. கேக் என் சுன்ணி மேளா தாடைவி.

என் மனைவி வாயில் வைத்து ஊம்ப ஆரம்பித்தாள் காதலன் என் மனைவி பூண்டை தோல் மேளா கேக் தாடை வி நாக்க ஆரம்பித்தாள் என் மனைவி மொலை ரெண்டும் கசகண நான் போய் பூண்டை நக்க்க அரபிதென். என் மனைவி நாய் மாதிரி நிக்க வைத்து காதலன் சுன்ணி பூண்டை.

உள்ளே நுழை தான். இது வரிகம் என் சுன்ணி. போன து பூண்டை pariya சுன்ணி போக கஸ்டா பட்டா என் மனைவி. காதலன் நாய் மாதிரி நிக்க வைத்து படர் படார் நு என் மாமா என் மனைவி என் பெயர் சொல்லி பருட. என் காதலன். எப்படி. சைரணு என்று கிண்டலாக சிரித்தபடியே சொன்னாள்.

காதலன் நிங்கா உள்ள விடுங்க என்றாள் நான் என் சுன்ணி விரைக்க ஆரம்பித்தது என் மனைவி பூண்டை இலா விட்டு அடித்தேன். என் மாமா. Kovam வந்தது ச்ச நல்லா ஸ்பீடா அடிகர. காதலன் சுன்ணி சப் என் சுன்ணி வலிய எடுத்து அவள் தான் காதலன் கிலா படு தான் மேல யாரி சுன்ணி மேளா பூண்டை உள்ள. யர்கன. காதலன் கட்டி. புடிச்சி கிஸ் அடிக்க ஆரம்பித்தேன்.

அவள் அவன் பெயர் சொல்லி சொல்லி ஓத்த இன் என் மனைவி என் கண்டு காவா இல்லை காதலன் குடுவா. மெதுவா. பேசி பேசி ஓத்த இன் எனக்கு போரமாய. இருந்து thu என் மனைவி என் பார்த்த எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கா மாமா கண்டு கதா சொன்ன என் குபட்டல் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ஓத்தோம் அவா காதலன் இன் என் சூத்தது உள்ள விடா.

Oil. சுன்ணி லா தடா வீ. சூத்தது ஓட்டை oil தடைவி. உள்ள விடா மாமா என்று சொல்லி காட்டினாள் அவா காதலன் கிட்டா வலிக் து சொன்ன காதலன் காதில். வாங்காமல். ஃபுல் உள்ள விடா ஓத்த இன் சவுண்ட் பட்டாகு பாடக் ரூம் புள்ள கட்டிசி. மாமா. வலிகு து சொன்ன என் சுன்ணி சாப்ப 10 மின்ஸ்ட் கழிச்சி வலிய எடுத்தான்.

நானோ சூத் உள்ள விடா ஃப்ரீ yaa போச்சி ஃபைனல் அவா சூத்தது அடியல தலகணி வச்சி படுத்தல் fst காதலன் சுன்ணி பூண்டை உள்ள விடா போக காதலன் வேண்ட மாமா.

Fst நீ உள்ள விடு கஞ்சிய சொன்னால் என் மேல் அக்கரைல என்று சொன்ன நிஞ்சிச கஞ்சிய சிக்கரம் வரு. ஆவர் உள்ள விடா கொஞ்ச நேரத்தில் என் சுன்ணி கஞ்சிய உள்ளே வடிஞ்சாது. மேல படுத மாமா எழுந்து ரு சொன்ன அவா காதலன் குடா உள்ள உட்டு. கட்டி புடச்சி 19 மின்ஸ்.

ஓத்த கஞ்சிய உள்ளே உள்ள விடா என் மனைவி மேல படுத்து கொண்டு இருந்தான் 5mints கழிச்சி சுன்ணி வலிய எடுத்து என் மனைவி எழுந்து நின்று அவா காதலன் குடா battroom சென்றால் கிஸ் அடிசினு சுன்ணி சப்பி உறிஞ்சினேன் நான் பார்தம் வலிய வந்தாங்க 2பேரு அம்மணமா படுத்து கொண்டு இருந்தான்.

மாதிரி நடிச்சா என் மனைவி காதலன் நான் ஹால் போய் வக்கஞ்சங் கா பெட் ரூம் கதவை சாத்திட்டு ஹால் சோபா மேளா படுதுனு இருந்தாங்க 2ஓத்த உள்ள கஞ்சிய உள்ளே விட்டு கொஞ்சம் நேரம் pesi தனிய எங்கன ஒக்கல நு. சொன்ன காதலன் எப்போ எல்லா ஏது பேசா வேண்ட.

ஃபோன் pesala வந்து படுடர்ன் மர்தனல பிரஸ் குளிச்சி கோவில் போய் அவா காதலன் பஸ் ஸ்டாப். பஸ் யாட்டி விட்டு கொஞ்சம் பஸ் வந்தா து. கிஸ் குடு து விடை பற்றான் சாரி friends spaling mistake Varu next என் மனைவி காதலன் குடா 1day Full our soothunaa அந்த அனு pavathai நெக்ஸ்ட் கதைல soluraa இது வறிகம் என் மனைவி 4par குடா பண்ண வச்சா எப்படி நு அடுத்த அடுத்த கதைல.

soluraa. பாகம் இரண்டு 2. . ****** என் மனைவி அளுகு கூ ட்டி என் மனைவி காதலன் 3டைம் சைஞ்சி enku girl’ பேபி. அசி முடிஜம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாள் போக என் மனைவி காதலன் மேர்ஜ் ஆயிடுச்சி அவன் கால்லியாநம். துகு என் மனைவி நானோ. போய் டூ வந்தம் என் மனைவி காதலன் ஃபோன் பண்ணி பார்த்த எடுகல கொஞ்சம் நாள் கழிச்சி ஃபோன் ஆஃப் நு. வர்து. சொன்ன. சரி.

விடு சொன்ன கொஞ்சம். நல்லா. ஃபீல். பன்னா. அவலம். Normal அன. ஆசை. போக இலா என் மனைவி கு Sex சுகம் பட்டல. . nanu doublet வாங்கி போட்டு Sex. வச்சா அப்போ குடா. யறன. ஒக்கா நாள் கடந்து போக என் மனைவி கேட்ட வெற அலு குடா Sex வச்சி கலமா நு அவா காதலன் ஃபோன் போகல நான் என் பன்னா கேட்ட வேற அலு பக்க டா கேட்ட. வேண்டாம் சொல்லிட்டா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சி பார்த்த கால நு. விட்ட.

அப்போ அப்போ எனக்கு Sex மிவி பக்க அரமிசா. என் மனைவி எதுற பாப 3பர் சைரது பார்த்த. ஓர் நாள் என் மனைவி வந்து கட்டெல். நீங்க பண்ற Sex பட்டா மாற்றம் து சொன்ன சரி என்ன பண்ணல சொல்லு கட்டா சரி நல்லா அல சொல் சொன்ன இங்கு யாரு இல்ல சொன்ன ப்ரெண்ட் கிட்டா கேல சொன்ன என் மனைவி ப்ரெண்ட் ஸ் இலா வேண்ட. தரியத ஆல் குடா வச்சிகால.

சொன்ன தரிஞ்சா இருந்த்ன்க நான் வொர்க் பண்ற பக்கத் தல ஓர் வாட்ச் மேன் அவர் ஆர்மி லா இருந்த வர் அவர் ஓர் நாள் என் கிட்டா வந்து வன்னகம் டெய்லி சொல்லுவர். கொஞ்சம் நாள் கழிச்சி sir உன் கிட்டா ஒனு கேட்கலாமா கேட்டார் தப்ப நின்சக மட்டிங்கள நு கேட்டார் சொல்லுங்க சார் சொன்ன எங்க அந்த Sex விஸ்யதில் ladies. யர்ண தரியமா கிட்டார் யான கட்டா அவர் wife dearth ayitnga laa சொன்ன.

364471cookie-checkஎன் மனைவி காதலன்

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *