திருவிழாவில் காம கொண்டாட்டம் 3

Posted on

போன பாகத்தில் நானும் என் பொன்னும் என் தம்பி இடம் தோட்டத்தில் வைத்து ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தோம்.

என் தம்பி என் பொன்னு பிரியா புண்டை யை நக்கி கொண்டு அப்படியே என் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு ஓத்து கொண்டு இருந்தான். நானும் என் பொன்னு பிரியா இரண்டு மூலைகளையும் கசக்கி கொண்டு அப்படியே என் புண்டை யை யும் தடவி கொண்டு ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தேன். என் தம்பி என் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு வேகமாக ஓத்து கொண்டு இருந்தான்.

அப்போது என் புண்டை யில் சுன்னி யை வெளியே எடுத்து என் பொன்னு பிரியா புண்டை யில் விட்டு பத்து நிமிடம் ஓக்க ஆரம்பித்து விட்டான். அவள் ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ மாமா அப்படி தான் நல்லா உள்ள விட்டு ஓத்து என் புண்டை யை கிழிங்க மாமா.

ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ என முனங்கி கொண்டே ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தால். நானும் என் பொன்னு பிரியா வும் வாய்யோடு வாய் வைத்து முத்தம் கொடுத்து கொண்டே அவள் இரண்டு மூலைகளையும் சப்பி கொண்டு இருந்தேன்.

என் தம்பி என் பொன்னு பிரியா புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு பதம் பார்த்து கொண்டே அப்படியே என் கை மேல் கை வைத்து நானும் அவனும் சேர்ந்து என் பொன்னு பிரியா மூலை யை அமுக்கினோம். அவன் என் பொன்னு பிரியா புண்டை யில் நல்லா எச்சி யை துப்பி அவள் புண்டை யில் பத்து நிமிடம் அவள் புண்டை யில் இருந்து சுன்னி யை வெளியே எடுக்காமல் ஓத்து கொண்டு இருந்தான்.

என் பொன்னு பிரியா என் மேல் படுத்து கொண்டு ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தால். அவனும் பிரியா இரண்டு கால்களையும் நல்லா விரிச்சி பிடித்து இரண்டு மூலைகளையும் நல்லா அமுக்கி பிடித்து கசக்கி அவள் புண்டை யை பதம் பார்த்து கொண்டு இருந்தான்.

நான் அப்படியே என் புண்டை யை தடவி கொண்டு இருந்தேன். பத்து நிமிடம் ஓலுக்கு பிறகு பிரியா புண்டை யில் இருந்து சுன்னி யை வெளியே எடுத்து பிரியா வை கீழே படுக்க போட்டு நான் நாய் போல் நின்று என் சூத்தை காட்டி கொண்டு நின்றேன். அவன் என் குண்டி யில் எச்சி யை துப்பி என் இரண்டு குண்டி சதைகளையும் நல்லா விரிச்சி பிடித்து நல்லா என் குண்டி யை நக்கினான் .

அவன் என் குண்டி யை நக்க நான் என் பொன்னு பிரியா இரண்டு கால்களையும் நல்லா விரிச்சி பிடித்து அவள் புண்டை யில் நக்கு போட்டு கொண்டு இருந்தேன். அவன் என் குண்டி யில் நக்கி முடித்து விட்டு என் புண்டை யை யும் நக்கினான்.

என் புண்டை யை யும் நக்கி விட்டு என் புண்டை யில் மீண்டும் சுன்னி யை விட்டு ஓக்க ஆரம்பித்தான். அவன் என் புண்டை யில் ஓத்து கொண்டு இருக்க முன்பு என் இரண்டு மூலைகளும் அங்கும் இங்கும் மேலும் கீழும் ஆடியது. நானும் என் புண்டை யில் ஓலு வாங்கி கொண்டே என் பொன்னு பிரியா புண்டை யை நக்கி கொண்டு இருந்தேன்.

அவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் குண்டை யில் அடித்து கொண்டு ஓக்கும் வேகத்தை கூட்ட நான் சுகத்தில் ஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ என முனங்கி கொண்டே ஓலு வாங்கி கொண்டு அப்படியே அவள் புண்டை யில் நாக்கு போட்டு கொண்டு ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தேன்.

நானும் என் பொன்னு பிரியா புண்டை யில் நல்லா விரல் விட்டு குடைந்து கொண்டே அவள் புண்டை யில் நாக்கு போட்டு கொண்டு அவள் புண்டை பருப்பை நக்கி கொண்டு இருந்தேன். அவளும் ஆஆஆஆஆஆ அம்மா ஆஆஆஆஆஆஆ அம்மா ஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ அம்மா அப்படி தான் நல்லா நக்கு அம்மா ஆஆஆஆஆஆஆஆ முனங்கி கொண்டே இருந்தால்.

நானும் அவள் புண்டை யில் விரல் விட்டு குடைந்து கொண்டு நாக்கு போட்டு கொண்டு இருக்கும் போதே அவள் புண்டை யில் இருந்து கஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிந்தது. அப்படியே நக்கி கொண்டே அவள் புண்டை யில் இருந்து கஞ்சி வரும் வரை அவள் புண்டை யில் நாக்கை எடுக்காமல் நக்கி கொண்டு இருந்தேன்.

அவனும் என் புண்டை யில் ஓத்து விட்டு என் புண்டை யில் சுன்னி யை வெளியே எடுத்து என் புண்டை யில் வடிந்து இருந்த கஞ்சி யை நக்கி கொண்டு இருந்தான். அப்படியே நக்கி விட்டு என் குண்டி யில் வைத்து சுன்னி யை தேய்த்து கொண்டு இருந்தான்.

அப்படியே தேய்த்து கொண்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் குண்டி யில் சுன்னி யை விட்டு ஓக்க ஆரம்பித்தான். நானும் பிரியா புண்டை யில் வடிந்த கஞ்சி யை நக்கி கொண்டே அவளுக்கும் கொடுத்து கஞ்சி மற்றும் எங்கள் எச்சி யை மாரி மாரி பரிமாறி கொண்டு இருந்தோம்.

அவனும் என் குண்டி புண்டை என இரண்டிலும் மாத்தி மாத்தி விட்டு ஓத்து கொண்டு இருந்தான். நானும் குண்டி புண்டை இரண்டிலும் மாரி மாரி தம்பி சுன்னி யில் ஓலு வாங்கி கொண்டே என் பொன்னு பிரியா புண்டை யில் நாக்கு போட்டு கொண்டு இருந்தேன்.

அவள் : ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ அம்மா நல்லா நக்கு அம்மா கஞ்சி வர மாரி இருக்கு. நல்லா நக்கு டி என் தேவடியா அம்மா. ஆஆஆஆஆ நல்லா நக்கு.

நான் : நல்லா தான் டி. நக்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா நக்க உள்ள விட்டு நக்கிட்டு. நல்லா விரலை உள்ள விட்டு குடைந்து நாக்க உள்ள விட்டு நக்கிட்டு தான் டி இருக்கேன். நான் பெத்த தேவடியா மவளே.
அவள் : ஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ அப்படி தான் அம்மா..

அப்படியே நக்கி கொண்டு இருக்கும் போதே அவளுக்கு கஞ்சி வந்து விட்டது. அப்படியே அவள் புண்டை யில் வடிந்த கஞ்சி யை ஒரு சொட்டு விடாமல் வாயில் வாங்கி குடித்து விட்டேன். அப்படியே என் முகத்தில் வடிந்த கஞ்சி யை பிரியா அப்படியே நாக்கால் நக்கி குடித்தால்.

நானும் அப்படியே அவள் புண்டை யில் இருந்து வடிந்த கஞ்சி யை நக்கி அவள் புண்டை யை சுத்தம் செய்தேன். அவன் என் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு ஓத்து கொண்டு இருந்தான். அவனுக்கு இன்னும் கஞ்சி வர வில்லை. அப்படியே என் படுத்து அவள் புண்டை யை தடவி கொண்டு இருந்தால்.

படுத்து புண்டை யை தடவி கொண்டு இருந்தவள் எழுந்து வந்து என் புண்டை மற்றும் அவள் மாமா சுன்னி இரண்டையும் நாக்கால் நக்கி கொண்டு இருந்தால். என் புண்டை யில் இருந்து அவள் மாமா சுன்னி வெளியே வரும் போது அப்படியே அவன் சுன்னி யை கையில் பிடித்து இரண்டு மூன்று முறை ஊம்பி மீண்டும் என் புண்டை யில் விடுவாள்.

அப்படியே என் புண்டை யில் அவன் சுன்னி யை விட்டு ஓத்து கொண்டு இருக்கும் போதும் என் புண்டை யை நக்கி கொண்டு இருப்பால் . அப்படியே நானும் என் புண்டையை தடவி கொண்டே ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தேன். அப்போது எனக்கு வர மாரி இருக்கு அக்கா என்றான்.

அவள் : அம்மா நான் மாமா கஞ்சி யை குடித்து ரொம்ப நாளு ஆச்சு என் வாய் ல விட சொல்லு அம்மா.
நான் : சரி டி தேவடியா.

அவள் : என் செல்ல தேவடியா அம்மா.
நான் : டேய் வரும் போது அப்படியே சுன்னி யை வெளியே எடுத்துரு டா.
அவன் : ஆஆஆஆஆஆஉஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ சரி அக்கா.

அவன் அப்படியே வரும் போது சுன்னி யை வெளியே எடுத்தான். நானும் என் பொன்னு பிரியா வும் மண்டி போட்டு நின்று கொண்டு அவன் சுன்னி யை கையில் பிடித்து குலுக்கி கொண்டு இருந்தால் என் பொன்னு பிரியா. அவன் அப்போது வருது அக்கா என்றான்.

என் பொன்னு பிரியா அப்படியே குலுக்கி கொண்டே வாயில் சுன்னி யை வைத்து சப்பினால். சப்பி விட்டு அப்படியே சுன்னி யை என் வாயில் கொடுத்தால். நானும் அப்படியே அவன் சுன்னி யை குலுக்கி அவன் சுன்னி யில் இருந்து வந்த கஞ்சி யை குடித்தேன்.

குடித்து விட்டு அவன் சுன்னி யை நானும் என் பொன்னும் மாரி மாரி நக்கினோம். நக்கி விட்டு மீண்டும் அவன் என் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு ஓத்தான். எனக்கு கஞ்சி வரும் வரை என் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு ஓத்து கொண்டு இருந்தான்.

நானும் என் பொன்னு பிரியா வும் எதிர் எதிரில் மண்டி போட்டு நின்று கொண்டு இரண்டு பேரும் வாய்யோடு வாய் வைத்து முத்தம் கொடுத்து கஞ்சி மற்றும் எங்கள் எச்சி யை துப்பி துப்பி குடித்தோம். அவனும் எனக்கு கஞ்சி வரும் வரை என் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டு ஓத்து கொண்டு இருந்தான். பத்து நிமிடம் ஓலுக்கு பிறகு என் புண்டை யில் இருந்து கஞ்சி வடிந்தது.

வடிந்த கஞ்சி யை மாமா வும் மருமகளும் மாரி மாரி என் புண்டை யில் இருந்து வடிந்த கஞ்சி யை நக்கி குடித்து விட்டு என் புண்டை யை சுத்தம் செய்தார்கள். அவன் சுன்னி மீண்டும் பாம்பு போல் படம் எடுத்து கொண்டு நின்றது. அப்படியே அந்த சுன்னி யை நான் கையில் பிடித்து குலுக்கி வாயில் வைத்து நானும் என் பொன்னும் ஊம்பி என் பொன்னு பிரியா வை படுக்க போட்டு அவள் புண்டை யில் சுன்னி யை விட்டேன்.

அவள் ஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ என்ன பெத்த தேவடியா இத நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை டி. நான் பெத்த தேவடியா அம்மாவே என முனங்கி கொண்டு இருந்தால். நானும் அவள் புண்டை யில் எச்சி யை துப்பி ஓத்து கொண்டு இருந்தான்.

நான் அவன் துப்பி ய எச்சி யை அப்படியே அவள் புண்டை யில் தேய்த்து விட்டு. நானும் தேவடியா தான் டி. நான் மட்டும் தான் ஓலு வாங்கனும் னு நினைக்க மாட்டேன். நீயும் என் செல்ல தேவடியா பொன்னு தான் டி. நான் அனுபவித்த சுகத்தை நீயும் அனுபவிக்கனும் டி. நான் பெத்த தேவடியா மவளே. நான் ஓலு வாங்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் டி.

எப்பவும் நான் சுவைத்த சுன்னி யை உனக்கும் சுவைக்க பதம் பார்க்க கொடுப்பேன் டி . நான் பெத்த தேவடியா மவளே. அப்படி பேச்சிட்டே நானும் அவள் புண்டை மற்றும் என் தம்பி சுன்னி இரண்டையும் நாக்கால் நக்கி கொண்டே இருந்தேன். அவன் என் புண்டை யை தடவி கொண்டு நக்கி கொண்டு என் பொன்னு பிரியா புண்டை யில் ஓத்து கொண்டு இருந்தான்.

அவளும் ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ ஆஆஆஆஆஆஆஆ என முனங்கி கொண்டே அப்படி தான் மாமா இன்னும் நல்லா வேகமா உள்ள விட்டு குத்து ஆஆஆஆஆஆஆ அப்படி என முனங்கி கொண்டே ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தால்.

அவனுக்கு இரண்டாவது முறை என்பதால் முதல் முறை என்னை ஓத்ததை விட ரொம்ப நேரம் ஓத்து கொண்டு இருந்தான். அவளும் என் தம்பி க்கு அதான் அவள் மாமா வுக்கு புண்டை யை விரிச்சிட்டு படுத்து ஓலு வாங்கிட்டு இருந்தா. அரை மணி நேர ஓலுக்கு பிறகு அவனுக்கு கஞ்சி வருவது போல் இருக்கும் நேரத்தில் முதலில் பிரியாவுக்கு கஞ்சி அவள் புண்டை யில் இருந்து வடிந்தது.

அவள் உச்சம் அடைந்து விட்டால் . அவளும் அவள் புண்டை யை தடவி கொண்டே ஓலு வாங்கி கொண்டு இருந்தால். அவள் புண்டை யில் இருந்து வடிந்த கஞ்சி யை நான் நாக்கால் நக்கி குடித்தேன். நக்கி குடித்து விட்டு அப்படியே அவள் புண்டை யில் இருந்து அவன் சுன்னி யை வெளியே எடுத்தான்.

மீண்டும் நானும் என் பொன்னும் மண்டி போட்டு நின்று கொண்டு அவன் சுன்னி யை கையில் பிடித்து குலுக்கி கொண்டு இருந்தோம். அப்போது அவன் சுன்னி யில் இருந்து கஞ்சி சீத் சீத் என அவன் முகத்தில் தெறித்தது. அப்படியே அவள் வாயில் வைத்து குடித்து விட்டு.

சுன்னி யை என்னிடம் கொடுத்தால் நானும் கஞ்சி யை குடித்து விட்டு அப்படியே அவன் சுன்னி யை நல்லா ஊம்பி விட்டு அவள் முகத்தில் வடிந்த கஞ்சி யை நக்கினேன். அப்படியே அவள் புண்டை யில் வடிந்த கஞ்சி யை யும் நானும் என் தம்பி யும் நக்கி குடித்தோம்.

குடித்து விட்டு அப்படியே நானும் அவளும் எங்கள் டிரஸ் ஸை அணிந்து கொண்டோம். அவனும் டிரஸ் அணிந்து கொண்டான். அவன் : அக்கா ரொம்ப நாளு ஆச்சு இப்படி ஓத்து. அதுவும் இரண்டு புண்டை லை யும் ஓலு போட்டு .

நான் : ஆமா டா நானும் உன்கிட்ட ஓலு வாங்கி ரொம்ப நாளு ஆச்சு. எனக்கும் அரிப்பு எடுத்துட்டு தான் இருந்துச்சு. நான் கார் ல ஏறும் போதே. நீ வேற என் மூலை யை அமுக்கி மூடு ஆகிட்ட .இப்ப தான் அரிப்பு அடங்கி இருக்கு டா. நான் : ஆமா அக்கா. வீட்டுக்கு போன எல்லாரும் உன்னை ய ஓத்துட்டு தான் நான் ஓக்க முடியும். அதான் இப்ப ஓத்துடன் ல இதுவே எனக்கு போதும் அக்கா.

அவள் : ஆமா அம்மா செம ஓலு எனக்கும் புண்டை அரிப்பு போய்ட்டு அம்மா.
நான் : நான் பெத்த தேவடியா லா ஆச்சே. நீ இப்படி தான் பேசு வ .

அப்படியே பேசி கொண்டே தோட்டத்தில் இருந்து நடந்து வந்து காரில் ஏறி பத்து நிமிடத்தில் வீட்டுக்கு போனம்.

தொடரும்…..

607661cookie-checkதிருவிழாவில் காம கொண்டாட்டம் 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *