உன் அக்கா மீது ஒரு விதமான ஆசை இருக்கிறது, சற்று உதவி செய்!

Posted on

மேட்டர் அடித்த சந்தோஷத்தில் உடம்பு மீது இருந்த விந்தை நக்கினாள் நக்கி குடித்தாள். அன்று இரவு முழுவதும் கூதி சிவக்க மேட்டர் அடித்துக் கொண்டு இருந்தேன்.

மறுநாள் லாவண்யா மற்றும் சுகன்யாவை ஒன்றாகச் சேர்த்து வைத்து ஒத்துக் கொண்டு இருந்தேன். அடுத்த மூன்று நாட்கள் சூடு பறக்க மேட்டர் அடித்துக் கொண்டு இருந்தோம்.

140184cookie-checkஉன் அக்கா மீது ஒரு விதமான ஆசை இருக்கிறது, சற்று உதவி செய்!

One thought on “உன் அக்கா மீது ஒரு விதமான ஆசை இருக்கிறது, சற்று உதவி செய்!

Leave a Reply

Your email address will not be published.