என் முன் குனிந்து கட்டுவதிலே ஆர்வமாக இருந்தால்

Posted on

வணக்கம் இது எனக்கு முதல் கதை இது முழக்க முழக்க உண்மையே சிரிதும் கற்பனை இல்லை என் பெயர் ராஜ் நான் ஒரு தணியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தேன் அங்கே என்னை எல்லா பெண்களுக்கும் என்னை பிடிக்கும் நான் பார்க்க அழகாகவும் நல்லா கலரகவும் இருப்பேன் என்னை ஒரு பெண்ணுக்கும் அதிகம் பிடிக்கும் ஆனல் அவளுக்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது ஆவல் பார்க்க அழகாக இருப்பாள் நல்லா உயரமாகவும் நல்லா கலரகவும் இருப்பள் ஆவல் முலை ஆழகாக இருக்கும் ஆவல் என்னை மயக்குவதர்கே

என் முன் குனிந்து ஆவல் முலை கட்டுவதிலே ஆர்வமாக இருந்தால் அடிக்கடி தன் தொப்புள் காட்டுவதும் மகா இருந்தால் நனும் ஆவலும் ஒரு நான்பர்கள் போல் இருந்தோம் செல்லாமகா அடித்து விளையடும் விளையாட்டுகள் அதிகமே ஆனாலும் ஆவல் மிது எனக்கு இற்ப்பு வரவில்லை ஆவல் என் மீது அதிக ஆசை காட்டி வந்தால் இப்படி இருக்க ஒரு நாள் ஆவல் தங்கையும் எங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் நிலை ஏற்பட்டு விட்டது ஆவலும் பார்க்க ஆழாகாக இருப்பாள் ஆவல் முலை ஆழகாக இருக்கும் நல்லா உடல் நல்லா கலரகவும் இருப்பள் ஆவலும் வேலை சேர்ந்தவுடன் என்னிடம் ஆதிகம் பழக்கம் ஆனது சிரிது களத்தில் ஆவல் எனிடம் வந்து

உங்களை எனக்கு மிகவும் பிடித்துஇருப்பாதகவும் என்னை விரும்புவதகவும் சொன்னல் நனும் விருப்பம் தெரிவித்து விட்டு பாழகினேம் ஆவல் முதல் நாலே என்னிடம் வந்து முத்தம் தருமரு கேட்டால் நனும் தருவதாக கூறி ஆவல் அருகில் சென்று ஆவலை இருக்கி அனைத்து ஆவல் உதட்டில் முத்தம் கொடுத்தேன் ஒரு ஐந்து நிமிடம் வரை ஆவல் வாயால் இருந்து ஏன் வாய்யை நான் எடுக்கவில்லை ஆவலுக்கு உணர்ச்சி அதிகம் என் பேன்டின் மிது ஆவல் கைய்யாய் வைத்து என் பூலை பிடித்து இழுத்தள் எனக்கு மிகவும் உனர்வு அதிகம் அனது

ஆதனல் நனும் ஆவலை ஆவல் சுடிதர்ருடன் ஆவல் முலை கைய்யல் நல்லா கசக்கி கொன்டிருந்தேன் ஆவல் முலைய் கசக்கி அமுக்கவும் ஆவல் என் பூலை பிடித்து அதிகமாக அழுத்த அரபித்தள் என்னால் முடியாமல் ஆவல் கைய்யாய் தட்டிவிடவும் ஆவல் என் என்று கேட்டாள் என்னல் முடியவில்லை என்று கூறிநேன் ஆவல் மறுபடியும் என் என்று கேட்டாள் நீ அங்கே கைவய்தல் உன்னை ஒப்பாது போல் இருப்பதகா கூரிநோன் ஆவல் அதற்காகதன்

அப்படிசெய்தேன் என கூறிநாள் ஆவல் மருபடியும் என் பேன்டின் மெல் விரல் வைத்து தேய்தல் நான் நீ இப்படி செய்வதை விட நீ உள்ளே உன் கையை வீடு என்று கூறிநேன் எனக்கும் அந்த ஆசைதான் எனக் கூறி ஆவல் கையை என் பேன்டின் உல்லே விட்டு என் பூலை பிடித்து இழுத்து இழுத்து விளையாடினள் பிறகு ஆவல் என் பூலை பார்க்கா ஆசையாக இருக்கிறது என்று கூறிநாள் நானும் ஊன் முலை பரக்கா ஆசை என்று கூறிநேன் அதற்கு ஆவல் இங்கு

வேண்டாம் மாடிக்கு சென்றுவிடளம் என்று கூறி என்னை மாடிக்கு ஆழைத்து சென்ரல் அங்கு சென்று நான் உடனே ஊன் முலையில் கட்டு என்றேன் அனல் ஆவல் இல்லை நீ உன்னுடைய பூலை முதலில் காட்டு என்று கூறிநாள் நான் இல்லை நீ முதலில் காட்டு என கூறிநேன் இப்படியே மரி மரி கூறிகேன்டிருந்தேம் பிறகு நான் சரி நீ என் அருகில் வந்து என் பூலை வெளியே எடு நான் உன் முலையாய் வெளியே எடுக்கிரேன் எனக் கூறி ஆவலை என் அருகில்

இழத்து ஆவல் உதட்டில் முத்தம் கொடுத்து ஆவல் முலை மிது கைவைத்தேன் ஆவல் என் பேன்டின் கொக்கி ஆவிழத்து ஜிப் ஆவிழத்து ஜெட்டியும் ஆவிழத்து என் பூலை வெளியே எடுத்து ஆசையக அதை பார்த்து உருவி விட்டால் நனும் ஆவலை ஆவல் சுடிதர்ரை ஆவிழத்து ஆவல் பிரா யும் ஆவிழத்து ஆவல் முலை ஆழகாக இருந்தது நான் அப்படியே ஆவல் முலை மிது வாய் வைத்து சப்பி பால் குடிக்கா மிதி கதை பிறகு ஏழதுகிரேன் நன்றி வனக்கம்

3661528cookie-checkஎன் முன் குனிந்து கட்டுவதிலே ஆர்வமாக இருந்தால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *